Friday, 25 November 2011

Teknik pengajaran yang berkesan..

- teknik pengajaran yang berkesan untuk murid-murid berkeperluan khas ialah dengan  memberi bimbingan secara individu .

No comments:

Post a Comment